Ogłoszenie: e-Doręczenia

Informacja o systemach teleinformatycznych, używanych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w celu umożliwienia doręczania pism utrwalonych w postaci elektronicznej. Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania

DOCX