Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-02-07 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku US-177-2021-2022.pdf
2022-02-07 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku US-176-2020-222.pdf
2022-02-07 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Uchwala_351_zmiana-Statutu.pdf
2022-02-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_351_zmiana-Statutu.pdf
2022-02-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_178_zmiana-Statutu.pdf
2022-02-07 Lucyna Antczak Utworzenie pliku OPUS21_Job-offer-postdoc.docx
2022-02-07 Lucyna Antczak Utworzenie pliku OPUS21_Oferta-pracy-postdoc.docx
2022-02-07 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_PostDoc_OPUS 21_WBiologii
2022-02-07 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_PostDoc_OPUS 21_WBiologii
2022-02-07 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_434-2029-2020_Zal.-1a_Historia-1.pdf
2022-02-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Bielas-Rafal_-rozprawa-doktorska.pdf
2022-02-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Khobaib-Khobaib_-rozprawa-doktorska.pdf
2022-02-04 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Khobaib-Khobaib_-rozprawa-doktorska.pdf
2022-02-04 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Bielas-Rafal_-rozprawa-doktorska.pdf
2022-02-04 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Vinja-Babaic_rozprawa-doktorska.pdf
2022-02-04 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Vinja-Babaic_recenzja_-M.Maczka.pdf
2022-02-04 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Vinja-Babaic_-recenzja_W.Pisula.pdf
2022-02-04 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Vinja-Babaic_-recenzja_R.Gieniusz.pdf
2022-02-04 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Vinja-Babaic_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2022-02-04 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Višnja Babačić