Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-05-24 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku wyniki_konkurs_2_WB_adiunkt_1_2022.pdf
2022-05-24 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Oferta doktorant WFizyki
2022-05-24 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku ogloszenie-o-konkursie-doktorant.pdf
2022-05-24 Małgorzata Grajdek Utworzenie artykułu Oferta doktorant WFizyki
2022-05-24 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Maslowska-Kamila_rozprawa-doktorska.pdf
2022-05-24 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Maslowska-Kamila_rozprawa-doktorska.pdf
2022-05-24 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Mierzejewska_PostDoc-ogloszenie_eng.pdf
2022-05-24 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Mierzejewska_PostDoc-ogloszenie.pdf
2022-05-24 Małgorzata Grajdek Utworzenie artykułu Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie: „Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19).” finansowanym przez NCN OPUS nr 2021/41/B/HS4/02471
2022-05-24 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku zal-1_konkurs-GRIEG_PL-projekt_OGLOSZENIE.pdf
2022-05-24 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku zal-1_konkurs-GRIEG_ENG-projekt_OGLOSZENIE.pdf
2022-05-24 Małgorzata Grajdek Utworzenie artykułu Konkurs adiunkt – stażysta podoktorski w projekcie NCN GRIEG-1 WAng
2022-05-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku dr-Krus_komisja-habilitacyjna_uchwala.pdf
2022-05-24 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Maslowska-Kamila_rozprawa-doktorska.pdf
2022-05-23 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Zarządzenia Rektora
2022-05-23 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Zarządzenia Kanclerza
2022-05-23 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Uchwały Senatu
2022-05-23 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku URU-30-2021-2022.pdf
2022-05-23 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku URU-29-2021-2022.pdf
2022-05-23 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku URU-28-2021-2022-Zal..pdf