Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-03-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku post-doc_GRIEG_ENG_1.pdf
2022-03-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku post-doc_GRIEG_POL_1.pdf
2022-03-10 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_adiunkt_stażysta podoktorski_ADIM
2022-03-10 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_adiunkt_stażysta podoktorski_ADIM
2022-03-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku wyniki-konkursu-post-doc-SONATA.pdf
2022-03-10 Magdalena Nowicka Aktualizacja pliku ZR-181-2021-2022.pdf
2022-03-10 Magdalena Nowicka Aktualizacja pliku 358_2018_2019_Zarzadzenie_2018_2019_wprowadzenie-regulaminu-organizacyjnego-nowa-wersja.pdf
2022-03-10 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-163-2021-2022-Zal.3.pdf
2022-03-10 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-163-2021-2022-Zal.2.pdf
2022-03-10 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-163-2021-2022-Zal.1.pdf
2022-03-10 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-163-2021-2022.pdf
2022-03-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ogloszenie_Liczbinska_Opus_PL_st.docx
2022-03-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-184-2021-2022.pdf
2022-03-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-183-2021-2022.pdf
2022-03-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-182-2021-2022.pdf
2022-03-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-171-2021-2022.pdf
2022-03-08 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 358_2018_2019_Zalacznik_Regulamin-organizacyjny.pdf
2022-03-08 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 358_2018_2019_Zalacznik_Struktura-1-i-2.pdf
2022-03-08 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 358_2018_2019_Zarzadzenie_2018_2019_wprowadzenie-regulaminu-organizacyjnego-nowa-wersja.pdf
2022-03-08 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku Regulamin-organizacyjny-do-zarz-343.2018.2019.pdf