Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-01-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Walkowiak-Marcin_rozprawa-doktorska.pdf
2020-01-24 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Walkowiak Marcin
2020-01-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku wyniki_85_WFPiK_adiunkt_1_2019-v2.docx
2020-01-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Konkurs_Stypendysta_NCN_Wydzial_Archeologii.docx
2020-01-22 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_W Arch_stypendysta_OPUS_1_2020
2020-01-21 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 375_2019_2020_Zalacznik-do-Zarzadzenia-kanclerza-w-sprawie-szczegolowego-trybu-wykonywania-prac.docx
2020-01-21 Magdalena Nowicka Aktualizacja pliku 375_2019_2020_Zarzadzenie-kanclerza-w-sprawie-szczegolowego-trybu-wykonywania-prac.pdf
2020-01-21 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 375_2019_2020_Zarzadzenie-kanclerza-w-sprawie-szczegolowego-trybu-wykonywania-prac.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku recenzja_prof_Wladyslaw_Zabrocki.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku recenzja_prof_Ryszard_Kleszcz.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku recenzja_prof_Piotr_Chruszczewski.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku lukasiewcz-Elzbieta_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-habilitowanego.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku lukasiewicz-Elzbieta_uchwala_komisji_habilitacyjnej.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku lukasiewicz-Elzbieta_sklad-komisji.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku lukasiewicz-Elzbieta_Wniosek.pdf
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Łukasiewicz Elżbieta
2020-01-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Wyniki-konkursu_57_CZT.pdf
2020-01-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 373_2019_2020_Zarzadzenie-Kanclerza-z-dnia-13.01.2020-r.-w-sprawie-przeprowadzenia-inwentaryzacji-.pdf
2020-01-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 373-2019-2020-Wydawnictwo-Naukowe-Magazyn-008-M011.pdf
2020-01-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 372_2019_2020_Zarzadzenie-Kanclerza-w-sprawie-przeprowadzenia-inwentaryzacji-.pdf