Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 139-2018-2019-Zaklad-Biologii-Genomu-Wydz.-Biologii-1.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 140-2018-2019-Zaklad-Biologii-Obliczeniowej-Wydz.-Biologii.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Aktualizacja artykułu Zarządzenia Rektora - rok akademicki 2019/2020
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 141-2018-2019-Zaklad-Biotechnologii-Wydz.-Biologii.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 142-2018-2019-Zaklad-Ekspresji-Genow-Wydz.-Biologii.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 143-2018-2019-Zaklad-Genetyki-Molekularnej-Czlowieka-Wydz.-Biologii.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 144-2018-2019-Zaklad-Ekologii-Behawioralnej-Wydz.-Biologii.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 145-2018-2019-Zaklad-Ekologii-Roslin-i-Ochrony-srodow-Wydz.-Biologii.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 146-2018-2019-Zaklad-Zoologii-Ogolnej-Wydz.-Biologii.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 147-2018-2019-Zaklad-Zoologii-Systematycznej.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 148-2018-2019-Kanclerz-sr.-obce.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 149-2018-Kasa-Glowna-Pn.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 150-2018-2019-Sklep-internetowy.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 151-2018-2019-Sklep-W.-Prawa.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 155-2018-2019-Administracja-Ob.-Historia.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 154-2018-2019-Inst.-Muzykologii-Historia.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 152-2018-2019-Dziekanat-Historia.pdf
2019-10-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 153-2018-2019-Inst.-Archeologii-Historia.pdf
2019-10-01 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 156-2018-2019,-Ewidencja-Majatku.pdf
2019-10-01 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 157-2018-2019-Ewidencja-Majatku.pdf