Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwala_26_zmiana-regulaminu.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Obwieszczenie_1__zal_tekst-jednolity-regulaminu-wlasnosci-intelektualnej.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwaa_202.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Obwieszczenie_1_tekst-jednolity-regulaminu-wlasnosci-intelektualnej.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie artykułu Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
2019-10-01 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 358_2018_2019_Zalacznik_Regulamin-organizacyjny.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 358_2018_2019_Zalacznik_Struktura-1-i-2.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku 358_2018_2019_Zalacznik_Regulamin-organizacyjny.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku 358_2018_2019_Zalacznik_Struktura-1-i-2.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku 358_2018_2019_Zarzadzenie_2018_2019_wprowadzenie-regulaminu-organizacyjnego-nowa-wersja.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Usunięcie pliku Regulamin-organizacyjny-do-zarz-343.2018.2019.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Usunięcie pliku 343_2018_2019_Zarzadzenie_2018_2019_wprowadzenie-regulaminu-organizacyjnego-1.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Usunięcie pliku Struktura-zal-1-i-2.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Usunięcie pliku 293_2018_2019_Zarzadzenie-w-sprawie-zmian-organizacyjnych-w-administracji-centralnej1.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Dokumenty UAM
2019-10-01 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Dokumenty UAM
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwaa_216_Regulamin_infrastruktura.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwaa_216_za-nr-2-karta-eksploatacji-aparatury-naukowo-badawczej.docx
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwaa_216_za-nr-1-regulaminu-korzystania-z-infrastruktury-badawczej.docx
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwaa_216_Regulamin.pdf