Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2021-06-23 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_26_WFPiKl_lektor_1_2021
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_26_WFPiKl_lektor_1_2021
2021-06-23 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-183-2020-2021-.pdf
2021-06-23 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-182-2020-2021-.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Sakson-Obada-Olga_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Sakson-Obada-Olga_recenzja_Stanislaw-Kowalik.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Sakson-Obada-Olga_recenzja_Malgorzata-Lipowska.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Sakson-Obada-Olga_recenzja_Beata-Pastwa-Wojciechowska.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Olga-Sakson-Obada_recenzja_Anna-Brytek-Matera.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Sakson-Obada-Olga_sklad-komisji-habilitacyjnej.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Sakson-Obada_uchwala-komisji-habilitacyjnej.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Sakson-Obada-Olga_wniosek.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Sakson-Obada Olga
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Baranek_Martyna_nauki-biologiczne_000164-1.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Winkiel_Magdalena_nauki-biologiczne_000169-1.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Wysocka_Marta_nauki-biologiczne_000170-1.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szwec_Sylwia_nauki-biologiczne_000167-1.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grabinski_Wojciech_nauki-biologiczne_000162_1.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Staszak_Klaudia_nauki-biologiczne_000166-1.pdf
2021-06-23 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Baranek_Martyna_nauki-biologiczne_000164-1.pdf