Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-350-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-349-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Aktualizacja pliku ZK-403-2019-2020-z1.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-403-2019-2020-z1.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-403-2019-2020.pdf
2020-05-12 Lucyna Antczak Utworzenie pliku WPiK_Sonata-Bis_doktorant.doc
2020-05-12 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_1_WPiK_doktorant stypendysta_SONATA BIS
2020-05-12 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_1_WPiK_doktorant stypendysta_SONATA BIS
2020-05-12 Monika Sielicka Aktualizacja pliku Uchwala_403-2019-2010_Zasady-rekrutacji-do-Szkoly-Doktorskiej_2020_2021.pdf
2020-05-12 Lucyna Antczak Utworzenie pliku WPiK_-Sonata-Bis_adiunkt-stazysta-podoktorski.doc
2020-05-12 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_15_WPiK_adiunkt-stażysta podoktorski_1_2020
2020-05-12 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_15_WPiK_adiunkt-stażysta podoktorski_1_2020
2020-05-06 Monika Sielicka Aktualizacja pliku statut.pdf
2020-05-06 Monika Sielicka Utworzenie pliku statut.pdf
2020-05-06 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-451-2019-2020.pdf
2020-05-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_434-2019-2020_Zal.-2_Historia.pdf
2020-05-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_434-2029-2020_Zal.-1b_Historia-1.pdf
2020-05-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_435-2019-2020_Zal.-2_Filozofia.pdf
2020-05-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_435-2019-2020_Zal.-1_Filozofia.pdf
2020-05-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_436-2019-2020_Zal.-4.pdf