Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-11-12 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku ZR-26-2020-2021-Zal.2_popr..pdf
2020-11-12 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku ZR-26-2020-2021_Zal.1_popr.pdf
2020-11-12 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku ZR-26-2020-2021-popr..pdf
2020-11-12 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku ZR-27-2020-2021-Zal.1.pdf
2020-11-12 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku ZR-26-2020-2021-popr..pdf
2020-11-12 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku ZR-26-2020-2021-Zal.2_popr..pdf
2020-11-12 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku ZR-26-2020-2021_Zal.1_popr.pdf
2020-11-12 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku ZR-27-2020-2021-Zal.1.pdf
2020-11-12 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-26-2020-2021-Zal.2_popr..pdf
2020-11-12 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-26-2020-2021_Zal.1_popr.pdf
2020-11-12 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-26-2020-2021-popr..pdf
2020-11-12 Lucyna Antczak Utworzenie pliku wyniki_56_WB_adiunkt_1_2020.doc
2020-11-12 Lucyna Antczak Utworzenie pliku wyniki_37_WB_adiunkt_1_2020.doc
2020-11-10 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Oferta_stypendium_mgr_SONATA_Wydz._Biologii
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Oferta-pracy-mgr-pl.pdf
2020-11-10 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Oferta_stypendium_SONATA_mgr_Wydz._Biologii
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Oferta_stypendium_SONATA_mgr
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Gralinski_Filip_-uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab.pdf
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Gralinski_Filip_recenzja_Wieslaw-Lubaszewski.pdf
2020-11-10 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Gralinski_Filip_recenzja_Michal-Szczyszek.pdf