Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Jozefowicz-Maria_rozprawa-doktorska.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Józefowicz Maria
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Stachowiak-Dudzik-Elzbieta_rozprawa-doktorska.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Stachowiak-Dudzik-Elzbieta_recenzja_Dorota-Angutek.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Stachowiak-Dudzik-Ellzbieta_recenzja_Ewa-Kosowska.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Stachowiak-Dudzik-Elzbieta_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Stachowiak-Dudzik Elżbieta
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Kedzierski-Maciej_streszczenie-rozprawy-doktorskiej-1.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Kedzierski-Maciej_recenzja_Magdalena-Matysek-Imielinska.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Kedzierski-Maciej_recenzja_Beata-Joanna-Gawryszewska.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Kedzierski-Maciej_rozprawa-doktorska.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Kędzierski Maciej
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Dziubata Karolina
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Chulek-Magdalena_recenzja_Jacek-Pawlik.pdf.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Chulek-Magdalena_recenzja_Maciej-Zabek.pdf.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Chulek-Magdalena_streszczenie-rozprawy.pdf.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Chulek-Magdalena_rozprawa-doktorska-pdf.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Chułek Magdalena
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Buchwald-Mikolaj_Harciarek-Michal_recenzja-rozprawy-dokotrskiej.pdf
2022-01-07 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Buchwald-Mikolaj_Kuniecki-Michal_recenzja-rozprawy-dokotrskiej.pdf