Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Hordecki-Bartosz_uchwala-Rady-Naukowej-Dyscyplin-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalenai_recenzja_prof.-Siemieniec-Golas.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalena_recenzja_-prof.-Tulisow.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalena_streszczenie-rozprawy-dokt..pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalenia_Aneks1do-rozprawy-dokt..pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szpindler-Magdalena_rozprawa-doktorska.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Szpindler Magdalena
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Magdalena Szpindler
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku protokol-z-wyboru-post-doca.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kiejnich-Kruk-Karolina_-receznja_Arkadiusz-Lach.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kiejnich-Kruk-Karolina_-recenzja_Malgorzata-Wasek-Wiaderek.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kiejnich-Kruk-Karolina_-recenzja_-Wojciech-Jasinski.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kiejnich-Kruk-Karolina_streszczenie-w-j.-angielskim.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kiejnich-Kruk-Karolina_streszczenie-w-j.-polskim.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kiejnich-Kruk-Karolina_rozprawa-doktorska.pdf
2022-04-19 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Kiejnich-Kruk Karolina
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Komunikat-o-obronie-rozprawy-doktorskiej-mgr.-M.-Hirscha.pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Hirsch-Michal_streszczenie-rozprawy-doktorskiej-pl.pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Hirsch-Michal_streszczenie-rozprawy-doktorskiej-ang..pdf
2022-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Hirsch-Michal_rozprawa-doktorska.pdf