Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-05-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku KONKURS_112_CZT_adiunkt_1_2019-informacja-o-wynikach.pdf
2020-05-19 Lucyna Antczak Utworzenie pliku KONKURS_111_CZT_adiunkt_1_2019-informacja-o-wynikach.pdf
2020-05-18 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-454-2019-2020.pdf
2020-05-18 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-453-2019-2020.pdf
2020-05-18 Lucyna Antczak Utworzenie pliku ang_KONKURS_11_WGSEIGP_1_2020_warunki-konkursu.pdf
2020-05-18 Lucyna Antczak Utworzenie pliku KONKURS_11_WGSEIGP_1_2020_warunki-konkursu.pdf
2020-05-18 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_11_WGSEIGP_adiunkt_1_2020
2020-05-18 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_11_WGSEIGP_adiunkt_1_2020
2020-05-18 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-450-2019-2020.pdf
2020-05-18 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-449-2019-2020.pdf
2020-05-18 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-448-2019-2020.pdf
2020-05-18 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku 450_2019_2020.pdf
2020-05-18 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku 449_2019_2020.pdf
2020-05-18 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku 448_2019_2020.pdf
2020-05-18 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-452-2019-2020.pdf
2020-05-18 Anna Krajewska-Zastrożna Usunięcie pliku 370_2019_2020_Zalacznik-do-zarzadzenia-rektora_regulamin-przyznawania-statusu.doc
2020-05-18 Anna Krajewska-Zastrożna Usunięcie pliku 370_2019_2020_Zalacznik-do-zarzadzenia-rektora_regulamin-przyznawania-statusu.doc
2020-05-18 Anna Krajewska-Zastrożna Usunięcie pliku 370_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-przyznawania-statusu-profesora-wizytujacego-na-zaproszenie-Uniwersytetu-im.-Adama-Mickiewicza-w-Poznaniu.pdf
2020-05-15 Lucyna Antczak Utworzenie pliku BIP-31-12-2019_stan-zatrudnienia-i-liczba-studiujacych.doc
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-406-2019-2020-.pdf