Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku konkurs_13_WB_adiunkt_1_2022.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku wyniki_konkurs_13_WB_adiunkt_1_2022.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku konkurs_13_WB_adiunkt_1_2022.eng.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu Konkurs_13_WB_adiunkt_1_2022
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewling_lukasz_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab.pdf
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewlihg_lukasz_uchwala-komisji-habilitacyjnejuzasadnienie.pdf
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewling_lukasz_recenzja_Tokarska-Guzik_Barbara.pdf
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewling_lukasz_recenzja_Lipiec_Agnieszka.pdf
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewling_lukasz_recenzja_Jurkiewicz_Dariusz.pdf
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Grewlihg_lukasz_recenzja_Panaszek_Bernard.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku wyniki_konkurs_15_WB_adiunkt_1_2022.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku konkurs_15_WB_adiunkt_1_2022.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku konkurs_15_WB_adiunkt_1_2022.eng.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu Konkurs_15_WB_adiunkt_1_2022
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku wyniki_konkurs_14_WB_adiunkt_1_2022.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku konkurs_14_WB_adiunkt_1_2022.eng.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie pliku konkurs_14_WB_adiunkt_1_2022.pdf
2022-10-25 Małgorzata Grajdek Usunięcie artykułu Konkurs_14_WB_adiunkt_1_2022
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kryg-Helena-recenzja-dokt-prof.-A.-Sitarski.pdf
2022-10-25 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Kryg-Helena-recenzja-dokt.-prof.-Gebka-Wolak.pdf