Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-09-01 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Witczak-Krzystof_recenzja_Monika-uadoa.pdf
2020-09-01 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Witczak-Krzysztof_rozprawa-doktorska.pdf
2020-09-01 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Witczak Krzysztof
2020-09-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku ZR-1-2020-2021.pdf
2020-09-01 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Zarządzenia Rektora - rok akademicki 2020/2021
2020-09-01 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Zarządzenia Rektora - rok akademicki 2019/2020
2020-09-01 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Zarządzenia Rektora
2020-09-01 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Zarządzenia Rektora
2020-09-01 Monika Sielicka Utworzenie artykułu r. ak. 2020/2021
2020-08-31 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jeran-Agnieszka_uchwaea-o-nadaniu-stopnia-dr.-hab..pdf
2020-08-31 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jeran-Agnieszka_uchwaea-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-08-31 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jeran-Agnieszka_recenzja_Sawiaski-Zbigniew.pdf
2020-08-31 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jeran-Agnieszka_recenzja_Mikiewicz-Piotr.pdf
2020-08-31 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jeran-Agnieszka_recenzja_Drozdowski-Rafae.pdf
2020-08-31 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jeran-Agnieszka_-skead-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-08-31 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Jeran-Agnieszka_wniosek.pdf
2020-08-31 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Jeran Agnieszka
2020-08-28 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-489-2019-2020.pdf
2020-08-28 Lucyna Antczak Utworzenie pliku wyniki_54_SJUAM_wykladowca_1_2020.pdf
2020-08-28 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku ZK-432-2019-2020-.pdf