Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2021-03-24 Monika Sielicka Usunięcie pliku ZR-63-2020-2021-Zal.-Nr-5-.pdf
2021-03-24 Monika Sielicka Utworzenie pliku 63_2020_2021_Zal.-Nr-5.doc
2021-03-24 Monika Sielicka Aktualizacja pliku wyniki_63_WFPiKl_adinkt_1_2020.pdf
2021-03-24 Monika Sielicka Aktualizacja pliku wyniki_63_WFPiKl_adinkt_1_2020.pdf
2021-03-24 Monika Sielicka Utworzenie pliku wyniki_63_WFPiKl_adinkt_1_2020.pdf
2021-03-24 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Konkurs_63_WFPiKl_adiunkt_1_2020
2021-03-24 Monika Sielicka Utworzenie pliku konkurs-IFP-2021-lit.pdf
2021-03-24 Monika Sielicka Utworzenie pliku konkurs-IFP-2020-l.doc
2021-03-24 Monika Sielicka Utworzenie artykułu Konkurs_63_WFPiKl_adiunkt_1_2020
2021-03-23 Monika Sielicka Utworzenie pliku konkurs_4_CZT_adiunkt_1_2021-EN.pdf
2021-03-23 Monika Sielicka Utworzenie pliku konkurs_4_CZT_adiunkt_1_2021-PL.pdf
2021-03-23 Monika Sielicka Utworzenie artykułu Konkurs_4_CZT_adiunkt_1_2021
2021-03-23 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-126-2020-2021-.pdf
2021-03-23 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-125-2020-2021.pdf
2021-03-23 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-124-2020-2021-.pdf
2021-03-22 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-74-2020-2021-Zal.1.pdf
2021-03-22 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZR-74-2020-2021.pdf
2021-03-22 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Pieckenhagen-Adam_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2021-03-22 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Pieckenhagen-Adam_rozprawa-doktorska.pdf
2021-03-22 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku Pieckenhagen-Adam_recenzja_Waldemar-Palecki.pdf