Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Subrati-Ahmed_rozprawa-doktorska.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Subrati-Ahmed_recenzja_Jacek-Przepiorski.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Subrati-Ahmed_recenzja_Grazyna-Gryglewicz.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Subrati-Ahmed_recenzja_Pawel-Kulesza.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Subrati Ahmed
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Szafraniec-Anna_recenzja_Ryszard-Ostaszewski.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Szafraniec-Anna_recenzja_Anna-Skwierawska.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Szafraniec-Anna_recenzja_Konrad-Szacilowski.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Szafraniec-Anna_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Szafraniec-Anna_rozprawa-doktorska-1.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Szafraniec Anna
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzywik-Julia_recenzja_Marcin-Jasinski.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzywik-Julia_recenzja_Rafal-Latajka.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzywik-Julia_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzywik-Julia_recenzja_Oleh-Demchuk.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzywik-Julia_rozprawa-doktorska-1.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie artykułu Krzywik Julia
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzyzosiak-Karol-streszczenie-rozprawy.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzyzosiak-Karol-rece.dokt.-prof.-Rachwalska-von-Rejchwald.pdf
2022-12-12 Lucyna Antczak Usunięcie pliku Krzyzosiak-Karol-rece.-dokt.-prof.-E.-Wierzbowska.pdf