Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_371_zal-1a_progr_eduk_art.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_371_progr_eduk_art.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala-nr-372_Zalacznik-nr-3_komunikacja-europejska.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala-nr-372_Zalacznik-nr-2b_komunikacja-europejska.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Kopia-Uchwala-nr-372_Zalacznik-nr-2a_komunikacja-europejska.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Kopia-Uchwala-nr-372_Zalacznik-nr-2a_komunikacja-europejska.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala-nr-372_Zalacznik-nr-1a_komunikacja-europejska.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_373_zmiany-w-strukturze.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala-nr-372_2019_2020_komunikacja-europejska.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala-nr-372_Zalacznik-nr-1b_komunikacja-europejska.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_373_zmiany-w-strukturze_zal.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_374_zmiany-w-strukturze-administracji_EPICUR.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_375_wybory.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_377_powolanie-komisji-UKW.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_376_okreslenie-liczby-czlonkow-UKW.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_378_przew_wiceprzew_UKW.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_380_tyt_prof_A_Stefankiewicz.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_379_tyt_prof_P_Pawluc.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_382_tyt_prof_J_sliwowska.pdf
2020-01-02 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Uchwala_385_wyg_mand_dokt_kom_dysc.pdf