Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-06-23 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu konkurs_41_WArch_adiunkt_1_2020
2020-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu konkurs_41_WArch_adiunkt_1_2020
2020-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie pliku wyniki-konkursu-UMO_2019.34.A.NZ8.00231.doc
2020-06-23 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_post-doc_projekt MAESTRO
2020-06-23 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_post-doc_projekt MAESTRO
2020-06-23 Lucyna Antczak Aktualizacja pliku konkurs_26_WAiK_adiunkt_1_2020.doc
2020-06-23 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu konkurs_26_WAiK_adiunkt_1_2020
2020-06-23 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku ZR-474-2019-2020.pdf
2020-06-23 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku ZR-473-2019-2020.pdf
2020-06-23 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku ZR-475-2019-2020.pdf
2020-06-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Hadas-Justyna_recenzja_Iliana-Genew-Puchalewa.pdf
2020-06-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Hadas-Justyna_recenzja_Antonio-Maria-Lopez-Gonzalez.pdf
2020-06-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Hadas-Justyna_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2020-06-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Hadas-Justyna_rozprawa-doktorska-II.pdf
2020-06-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Hadas-Justyna_rozprawa-doktorska-I.pdf
2020-06-22 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Hadaś Justyna
2020-06-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Dobak-Cezary_recenzja_Przemyslaw-Nehring.pdf
2020-06-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Dobak-Cezary_recenzja_Przemyslaw-Marciniak.pdf
2020-06-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Dobak-Cezary_streszczenie-rozprawy-doktorskiej.pdf
2020-06-22 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Dobak-Cezary_rozprawa-doktorska.pdf