Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-359-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-358-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-357-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-356-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-355-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-354-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-353-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-352-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-351-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-350-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-349-2019-2020.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Aktualizacja pliku ZK-403-2019-2020-z1.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-403-2019-2020-z1.pdf
2020-05-15 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku ZK-403-2019-2020.pdf
2020-05-12 Lucyna Antczak Utworzenie pliku WPiK_Sonata-Bis_doktorant.doc
2020-05-12 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_1_WPiK_doktorant stypendysta_SONATA BIS
2020-05-12 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Konkurs_1_WPiK_doktorant stypendysta_SONATA BIS
2020-05-12 Monika Sielicka Aktualizacja pliku Uchwala_403-2019-2010_Zasady-rekrutacji-do-Szkoly-Doktorskiej_2020_2021.pdf
2020-05-12 Lucyna Antczak Utworzenie pliku WPiK_-Sonata-Bis_adiunkt-stazysta-podoktorski.doc
2020-05-12 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Konkurs_15_WPiK_adiunkt-stażysta podoktorski_1_2020