Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-04-14 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku 437_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-utworzenia-Sekcji-Zarzadzania-Projektem.pdf
2020-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 437_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-utworzenia-Sekcji-Zarzadzania-Projektem.pdf
2020-04-14 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku 437_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-utworzenia-Sekcji-Zarzadzania-Projektem.pdf
2020-04-14 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 429_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-zniesienia-regulaminow-stacji-naukowych.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku 408_2019_2020_Regulamin-gospodarki-finansowej.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku 408_2019_2020_Zalacznik-do-zarzadzenia-Rektora-_ZASADY-PODZIAlU-SUBWENCJI-NA-UTRZYMANIE-I-ROZWoJ-POTENCJAlU-DYDAKTYCZNEGO-I-BADAWCZEGO.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Usunięcie pliku 408_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-regulaminu-gospodarki-finansowej-UAM.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 408_2019_2020_Zalacznik-do-zarzadzenia-Rektora-_ZASADY-PODZIAlU-SUBWENCJI-NA-UTRZYMANIE-I-ROZWoJ-POTENCJAlU-DYDAKTYCZNEGO-I-BADAWCZEGO.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 408_2019_2020_Regulamin-gospodarki-finansowej.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 408_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-regulaminu-gospodarki-finansowej-UAM.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 439_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-utworzenia-studiow-na-kierunku-tlumaczenie-ustne.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 438_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-utworzenia-studiow-na-kierunku-Digital-i-przyporzadkowania-go-do-dyscplin-naukowych.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 423_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-zatwierdzenia-wzoru-certyfikatu-bieglosci-jezykowej.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Aktualizacja pliku 422_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-zmieniajace-Zarzadzenie-Nr-212_2017_2018-Rektora-UAM-w-sprawie-utworzenia-Studiow-Podyplomowych-Edukacja-i-rehabilitacja.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 422_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-zmieniajace-Zarzadzenie-Nr-212_2017_2018-Rektora-UAM-w-sprawie-utworzenia-Studiow-Podyplomowych-Edukacja-i-rehabilitacja.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 409_2019_2020_Zalacznik-nr-3_Komentarz-do-Planu-Kont-2019.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 409_2019_2020_Zalacznik-nr-2_Plan-Kont-2019.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 409_2019_2020_Zalacznik-nr-1_Polityka-rachunkowosci-2019.pdf
2020-04-09 Magdalena Nowicka Utworzenie pliku 409_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-Polityki-Rachunkowosci-i-Zakladowego-Planu-Kont.pdf
2020-04-02 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Szczepaniak-Malgorzata_uchwala-RND_nadanie-stopnia-doktora-habilitowanego.pdf