Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2020-07-28 Lucyna Antczak Aktualizacja artykułu Vogt-Hajder Jolanta
2020-07-28 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Vogt-Hajder-Jolanta_rozprawa-doktorska.pdf
2020-07-28 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Voght-Hajder Jolanta
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku inforamacja-o-wyniku-konkurs_8_SWFiS_wykl.1_2020.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku informacja-o-wynikach-konkurs_7_SWFiS_wykl.1_2020.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ocinski-Daniel_uchwala-o-nadaniu-stopnia-dr-hab..pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ocinski-Daniel_recenzja_Trochimczuk-Andrzej.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ocinski-Daniel_recenzja_Stojek-Zbigniew.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ocinski-Daniel_recenzja_Slomkowski-Stanislaw.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ocinski-Daniel_recenzja_Jesionowski-Teofil.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ocinski-Daniel_sklad-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ocinski-Daniel_uchwala-komisji-habilitacyjnej.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Ocinski-Daniel_wniosek.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie artykułu Ociński Daniel
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Balducci-Marino_uchwaea-o-nadaniu-stopnia-dr-hab..pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Balducci-Marino_recenzja_Sokolski-Jacek.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Balducci-Marino_recenzja_Loba-Miroseaw.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Balducci-Marino_recenzja_Klimkiewicz-Anna.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Balducci-Marino_sklad-komisji-3.pdf
2020-07-24 Lucyna Antczak Utworzenie pliku Balducci-Marino_sklad-komisji-2.pdf