Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2019-10-08 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 339_2018_2019_Zarzadzenie_2018_2019_likwidacja-Osrodek-Edukacji-Miedzynarodowej.pdf
2019-10-08 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 340-2018-2019-zmiana-Nr-39_99_2000-WFPiK_SP-Edytorstwa.pdf
2019-10-08 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 341-2018-2019-Szkolenie-Asystent-Rodziny.pdf
2019-10-08 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 342_2018_2019_Zarzadzenie_2018_2019_likwidacja-Samodzielnej-Sekcji-ds.-Obchodow-100-lecia.pdf
2019-10-07 Monika Sielicka Utworzenie pliku 368_2019_2020_-Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-ustalenia-skrotow-tytulow-i-stopni-naukowych-w-UAM.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 367_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora_w-sprawie-bibliotek-wydzialowych.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 366_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora_w-sprawie-zmiany-regualminu-pracy.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku Regulamin-organizacyjny.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Regulamin-organizacyjny.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 343_2018_2019_Zarzadzenie_2018_2019_wprowadzenie-regulaminu-organizacyjnego-1.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Zarzadzenie-Rektora-korekta-inwentaryzacja-08-2019.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Zarzadzenie-Nr-345_2018_2019_Liberal-Arts-and-Sciences.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Regulamin-pracy-13092019.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 347_2018_2019_Zarzadzenie_TREsc_nowy-regulamin-pracy.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Aktualizacja pliku 347_2018_2019_Zarzadzenie_TREsc_nowy-regulamin-pracy.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku Regulamin-wynagradzania-UAM-13092019.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 347_2018_2019_Zarzadzenie_TREsc_nowy-regulamin-pracy.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku zal-4.pdf
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku zal-3.doc
2019-10-04 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku zal-2n-WT.pdf