Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2019-10-01 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 162-2018-2019,-Ewidencja-Majatku.pdf
2019-10-01 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 161-2018-2019,-Ewidencja-Majatku.pdf
2019-10-01 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 164-2018-2019,-Ewidencja-Majatku.pdf
2019-10-01 Małgorzata Grajdek Utworzenie pliku 165-2018-2019,-Ewidencja-Majatku.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Dokumenty UAM
2019-10-01 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 358_2018_2019_Zalacznik_Regulamin-organizacyjny.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Regulamin-pracy-13092019.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie artykułu Regulamin pracy UAM
2019-10-01 Monika Sielicka Aktualizacja artykułu Dokumenty UAM
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Za_uchwaa_202_REGULAMIN.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwala_26_zmiana-regulaminu.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Obwieszczenie_1__zal_tekst-jednolity-regulaminu-wlasnosci-intelektualnej.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Uchwaa_202.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku Obwieszczenie_1_tekst-jednolity-regulaminu-wlasnosci-intelektualnej.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie artykułu Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
2019-10-01 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 358_2018_2019_Zalacznik_Regulamin-organizacyjny.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Aktualizacja pliku 358_2018_2019_Zalacznik_Struktura-1-i-2.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku 358_2018_2019_Zalacznik_Regulamin-organizacyjny.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku 358_2018_2019_Zalacznik_Struktura-1-i-2.pdf
2019-10-01 Monika Sielicka Utworzenie pliku 358_2018_2019_Zarzadzenie_2018_2019_wprowadzenie-regulaminu-organizacyjnego-nowa-wersja.pdf